O nas

PREDSTAVITEV

DAVČNA HIŠA PARAGRAF je podjetje, ki izvaja storitve s področja računovodstva, davkov, delovnih razmerij in davčnega svetovanja. Delujemo že od leta 1998 in za nami je 12 let rasti in napredka.
S svojimi strankami ustvarjamo dolgoroèna partnerstva, ki temeljijo na zaupanju. Pridobivamo ga s strokovnim in kakovostnim delom, prilagodljivostjo, sodelovanjem s strankami in hitro odzivnostjo.

V našem podjetju imamo z znanjem dobro podkovane uslužbence, ki nudijo strankam hitre in učinkovite rešitve. Vsem našim strankam vedno nudimo vsa potrebna posebna znanja, ki jih potrebujejo, da bo njihovo poslovanje v skladu z zakonom. Prek več kot desetletje dolgo obdobje smo si ustvarili dobro ime na področju knjigovodstva in računovodstva. Kljub temu pa smo svojo odgovornost zavarovali pri Zavarovalnici Tilia, d. d., in tako podvojili varnost strank. Odlično poznamo računovodske in davčne predpise, vseeno pa se nenehno dodatno strokovno izobražujemo. Da bi zagotovili najvišjo kakovost storitve svojim strankam, se povezujemo in sodelujemo z vodilnimi davčnimi in drugimi strokovnjaki v Sloveniji in Evropi.

Za svoje delo odgovarjamo strokovno in materialno. Svojim strankam vedno stojimo ob strani, da laže izpolnijo svoje dolžnosti ter hitro in uspešno uveljavijo svoje pravice.

V kolikor se boste za nas odločili vi, ste vljudno vabljeni!

Anita Avbar Salopek, univ. dipl.ekon.

DAVČNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE 

Dobro računovodstvo je tesno povezano z
davčnim svetovanjem. Pravilna davčna opredelitev
poslovnih dogodkov in primerno načrtovanje poslovnih odločitev
prinaša velike davčne
prihranke. Nepotrebno plačevanje davkov in
prispevkov je lahko danes odločilen dejavnik med
uspehom ali neuspehom. Pravilen in preverjen davčni nasvet je
zato vreden zlata.

Davčno svetovanje opravlja davčna svetovalka Anita AVBAR SALOPEK, univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki zaključuje znanstveni magistrski študij – smer Davčno pravo pri Pravni fakulteti Maribor.

DAVČNA HIŠA PARAGRAF je članica in soustanoviteljica ter dejavna članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), ki je pravna naslednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije (DDSS). Anita AVBAR SALOPEK je med prvimi v Sloveniji opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca. Društvo davčnih svetovalcev Slovenije ji je tako že leta 2000 podelilo Certifikat o pridobitvi strokovnega naziva DAVČNI SVETOVALEC. Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) je članica Evropske zveze davčnih svetovalcev (CFE).

Anita AVBAR SALOPEK je opravila Strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku po programu za višjo in visoko ter univerzitetno izobrazbo pri Pravni fakulteti Maribor. Opravljeni izpit dokazuje usposobljenost za vodenje najbolj zahtevnih upravnih postopkov in primerno strokovno podlago za kakovostno zastopanje strank v davčnih in upravnih postopkih. DAVČNA HIŠA PARAGRAF je članica franšizne skupine SIMIČ&PARTNERJI ter s tem pridružena partnerica skupine samostojnih svetovalnih, računovodskih in odvetniških družb GENEVA GROUP INTERNATIONAL s sedežem v Švici. Tako lahko delujemo lokalno na globalen način.

DAVČNA HIŠA PARAGRAF je tudi članica Davčno izobraževalnega inštituta (DIZI), katerega cilj je z nenehnim dopolnilnim izobraževanje in usposabljanjem zagotavljati vire strokovnih kadrov na davčnem in računovodskem področju. 

Stranke DAVČNE HIŠE PARAGRAF so vedno kakovostno zastopane in oborožene z vsemi informacijami, kar jim daje veliko prednost v neusmiljenem poslovnem okolju.

RAČUNOVODSKE STORITVE

V DAVČNI HIŠI PARAGRAF opravljamo knjigovodstvo in računovodstvo za zasebnike, samostojne podjetnike ter male in srednje velike družbe. Računovodsko funkcijo razumemo kot podporni steber podjetniškemu odločanju. Usposobljeni smo za izdelavo vseh računovodskih izkazov in poročil.

Naši izdelki niso samo podatki, ampak so tudi informacije. Pripravljeni so hitro in pravočasno. Obseg storitev vedno prilagodimo posebnostim stranke, ki nam zaupa svoje računovodstvo. Svojo ponudbo smo izpopolnili in nadgradili s povezovanjem z zanesljivimi zunanjimi partnerji s področja računovodstva in davkov. Celotno ponudbo storitev pa zaokrožujejo naše povezave z zanesljivimi zunanjimi odvetniki, notarji, revizorji ter s stečajnimi upravitelji. Naše stranke vedno dobijo hitre, kakovostne in preverjene informacije.

Dokaz našega strokovnega dela in kakovosti opravljene storitve je članstvo v ugledni franšizni skupini SIMIČ&PARTNERJI, ki združuje preverjene kakovostne računovodske servise na območju celotne Slovenije.

FRANŠIZA

DAVCNA HIŠA PARAGRAF je 1. 10. 2009 postala clanica ugledne franšizne skupine SIMIC&PARTNERJI, ki združuje 18 uglednih racunovodskih servisov na obmocju celotne Slovenije. Clani franšizne skupine imamo prek 1200 strank, ki poslujejo v razlicnih organizacijskih oblikah in poslujejo v vec jezikih.

Člani franšizne skupine smo deležni predvsem:

– organizacijske pomoči pri poslovanju,

– ustreznega izobraževanja za potrebe opravljanja računovodskih storitev,

– nadaljnjega razvijanja sistema dela v računovodskem servisu,

– informiranja o spremembah zakonodaje za potrebe računovodskih storitev,

– skupnega nastopa na slovenskem tržišču ter

– vključevanja v mednarodne povezave.

Vsi člani franšizne skupine SIMIČ&PARTNERJI smo prek lokalnega informacijskega omrežja (INTRANETA) povezani v veliko družino. Informacijski sistem nas povezuje, hkrati pa ustvarja ogromno bazo znanja in bogastva izkušenj. Neposredna povezanost izkušenih strokovnjakov pomeni bistveno višjo raven informacij in opravljenih storitev, kot jih lahko zagotovi večina računovodskih servisov v Sloveniji.